Statybų techninė priežiūra

service6

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Statybos techninė priežiūra kontroliuoja, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, pagal statybos rangos sutartį, kad atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Taip pat kontroliuoja, kad būtų laikomasi normatyviniuose statybos techniniuos dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose išdėstytų reikalavimų.

UAB “Agentus” teikiamos statybos techninės priežiūros paslaugos:

  1. Tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  2. Kontroliuoti statybos metu naudojamų produktų bei įrenginių kokybę;
  3. Tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  4. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  5. Rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
  6. Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

 

Mes statybų rinkoje dirbame virš 10 metų, galbūt susidomėjote?

Susisiekite